Menu

Om at være frivillig...

Definition af et vellykket hold er ikke alene de mange dygtige spillere, men i stor grad de ressourcer der er tilknyttet holdet og klubben - de frivillige.

Frivillige er forskellige – nogle har lyst til og kan lægge 10 timer om ugen i klubben. Andre har kun lyst og mulighed for at hjælpe et par gange om året. Det er afgørende at alle typer af frivillige er uundværlige.

For at forstår hvilke roller der er tale om, har vi indelt dem i 4 grupper. I den yderste cirkel finder vi Ad hoc- frivillige også kaldet ‘de nysgerrige- frivillige'.

Ad hoc/nysgerrig:

 • Lavt timeforbrug, 1-2 timer om mdr.
 • Kagebagning
 • Oprydning i klubben
 • Op/ nedtagning af stole og borde efter arrangementer
 • Forældrehjælper til stævner og turneringer
 • Praktiske opgaver som; malearbejde, rengøring, reparationsarbejde osv.

Disse typer frivillige er ofte personer, som ikke har meget tid ved siden af deres arbejde, men ofte gerne vil hjælpe, hvis man spørger dem om helt konkrete mindre opgaver. Det kan være; forældre til spillere, søskende eller bedsteforældre. 

 

Den næste cirkel er de loyale frivillige. De loyale frivillige bruger ikke særlig lang tid ad gangen på opgaverne, men til gengæld dukker de op igen og igen. 

Den loyale frivillige:

 • Lavt timeforbrug, 5-6 timer om mdr.
 • Forældrehjælper til kampe
 • Arbejdsdage i klubben 
 • Hjælper til stævner og turneringer. 
 • SoMe ansvarlige 

De fleste loyale frivillige er også de forældre, som til hver kamp dukker op.
Det kan ligeledes være bedsteforældre, som har tid til måske at tage en tjans i caféen inden børnebørnenes kamp. Det kan også være den handy forælder, som ikke har tid i hverdagene, men som godt kan sætte en søndag af en gang om måneden til at lave reparationsarbejde i klubben. Det kan også være klubbens egne spillere, som skal hjælp de mindre børn til stævner og arrangementer.

 

Den tredje cirkel er tovholderne. Tovholdernes arbejdsopgaver kræver typisk mere involvering tidsmæssigt. Et eksempel kan være 5-10 timer fast ugentligt eller flere timer over en kort periode. Den frivillige her, får ofte mere ansvar i projekter. Tovholderen har ofte indflydelse på selve aktiviteterne og opgaveløsningen, men ikke på selve organisationens drift og udvikling.

Tovholderen:

Tovholderen er en den frivillige som man ofte tænker på, når man snakker frivillig i fodboldklubber. Det er dem, man møder ofte og er klubbens kendte ansigt. 

I den inderste cirkel, som også er midten af modellen, har vi de kernefrivillige. Det er de frivillige, som lægger rigtig meget arbejde og tid i organisationen. De kernefrivillige får meget ansvar og de styrer ofte deres egne opgaver, samt andre frivilliges opgaver. Ligeledes påvirker de kernefrivilliges opgaver organisationens struktur og drift. Det er forventet, at den frivillige har mange kompetencer som passer til specifikke arbejdsopgaver i organisationen.

Kernefrivillige:

 • Højt timeforbrug, 20+ timer om mdr.
 • Bestyrelsen
 • Formand
 • Frivilligansvarlig

De kernefrivillige er personer, som er meget dedikerede i klubben og som således lægger store mængder af tid og energi i arbejdet i klubben. Et kendetegn ved de kernefrivillige er, at de ofte har været i klubben længe. De er startet med en mindre rolle, men har over årene fået en større og større rolle. Husk på at man sjældent starter som kernefrivillig. Det er langt mere normalt, at man starter som f.eks. ad hoc frivillig eller loyal frivillig og øger sit engagement over årene.

Luk