Menu

Årgangsleder

Årgangslederen er bindeled mellem årgang og ungdomsformand og hjælper med at opretholde struktur og give informationer videre til årgangen.

Ca. 1 time om ugen fordelt på følgende opgaver:

  • Ajourføre medlemsliste fra KampKlar – i samarbejde med holdledere
  • Velkomstfolder til nye forældre/spillere - LINK
  • Kontakt med trænere og holdledere
  • Afholde møder og arrangementer i årgangen
  • Fremme god kommunikation
  • Deltage i træner – leder møder
  • Rekruttere forældre som trænere, hjælpetrænere og holdledere

LINK TIL MAPPE >>

Luk